פי תהילתך

בס"ד
09-7745235 | 052-8377242

רשימת פרסומים

פירוש למגילת קהלת: 'קהלת במסע מן המלכות אל החכמה', תל-אביב, תשנ"ט.

פרסומים של רות פז

* 'קינת דוד (שמ"ב א',יז-כז)'. בשדה חמ"ד, תשרי-חשון תשמ"ה, א-ב.
* 'בחירתו של שאול והתאמתו למלוכה'. מגדים ח', סיוון תשמ"ט.
* 'הרקע ההסטורי למסע הצבאי האשורי ביהודה המתואר בישעיהו י'. מגדים ט', תשרי תש"ן.
* 'הפרת עקרונותיה של תורת הגמול בספר איוב – התופעות ויישובן'. מגדים יז, אלול תשנ"ב.
* "ולאם מלאם יאמץ" – כפל מבנה ומשמעות בנבואת עובדיה' . מגדים לו, תשרי תשס"ג.
* 'שרשרת הגמול בספר חבקוק'. שמעתין 174, תשרי -טבת תשס"ט.
* "בקשו צדק בקשו ענווה" – המארג הנבואי בספר צפניה'. מגדים כ"ג, טבת תשע"ב.
דילוג לתוכן